Περί Gallery 7

Από το 1983 που λειτουργούμε, οι περισσότεροι στόχοι μας έχουν επιτευχθεί. Να υπάρξουμε, δηλαδή, αξιόπιστα στο εικαστικό κοινό του τόπου μας και να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας ή μάλλον τις επιλογές μας, εμμένοντας ωστόσο σ΄ ένα πλουραλισμό.

Στον ανοικτό χαρακτήρα της τέχνης στις αρχές του 21ου αιώνα επιλέγουμε να υποστηρίζουμε με τον ίδιο τρόπο, τόσο την ζωγραφική με παραδοσιακά μέσα όσο και την φωτογραφία και video art, προσπαθώντας να εντοπίσουμε την ποιότητα αλλά και την αγωνία της νέας μορφής. Με το ίδιο σκεπτικό, συνυπάρχουν οι νέες γενιές των καλλιτεχνών.

Ναι, στους ώριμους καλλιτέχνες με φρέσκια ματιά, ναι, στους πρωτοεμφανιζόμενους που δεν επαναλαμβάνονται γηρασμένα. Στους στόχους της 20ετίας που διανύουμε για την Gallery 7, η θέση μας πάνω στον πλουραλισμό που προαναφέραμε ελπίζουμε να γίνει δυναμικότερη, ενώ μένει πάντα ανοικτό το θέμα της συνεργασίας μας με τον εκτός Ελλάδας χώρο.

Αικατερίνη Κανακάκι