Exhibitions

2020-2021
 • NESKES NIKOS [ PAINTING ]
 • STAVROPOULOU MATINA [PAINTING]
 • POLIHRONOU KONST. [PAINTING]
 • MAKRIDIS CHRISTOS [ PAINTING- INSTALLATION]
 • GROUP EXHIBITION {Curator: Chloe Akrithaki]
 • ANASTASEA ANTA [PAINTING-INSTALLATION-PHOTOGRAPHY]
 • TSOUKATOY POPI [PHOTOGRAPHY]
 • PETROVA MARGARITA [PHOTOGRAPHY-INSTALLATION]
2019-2020
 • IKONOMIDES ELLI [ PHOTOGRAPHY]
 • ISARIS ALEXANDROS [PAINTING]
 • ALEXAKIS STELIOS [ PAINTING ]
 • AKRITHAKI CHLOE [ PHOTOGRAPHY]
 • LEFKADITI VASILIKI [ INSTALLATION]
 • THEOFANIDOU EVI [ PAINTING ]
 • KOMNINOU IRINI [ PAINTING ]
2018-2019
 • MOURSELA KL.
 • CHRISTIDOU LEUKI
 • NIKOLAIDOU NIKI
 • PROVATIDOU M.
 • STEFANIDOU F.
 • PETROUTSOU M.
 • KARVELA AN.
 • STAUROULAKI AMAL.
 • LIVITSANOU FIL.
 • PAPADIMITRIOU M.
 • KANAKAKI EK.
 • KATSAOUNI M.
 • GROUP PHOTO
2017-2018
 • BAHA M.
 • ANDRIAKENA G.
 • ISARIS A.
 • HATZIANDREOU M.
 • PANAGIOTOU TH.
 • MORAITOU K.
 • PEHLIVANI E.
 • STAUROPOULOU M.
 • SARLIS N.
 • AKRITHAKI CHLOI
 • MPOURONIKOS CHR.
 • TZIMOU OLGA
2016-2017
 • BERTOLIS TH.
 • ROBORA CHR.
 • ISARIS A.
 • MASSOS K.
 • ZIAMOU L.
 • MEETING OF GREEKS & ASIANS ARTISTS
 • TSOUKATOU P.
 • ALEXAKIS S.
 • STAMATIOU A.
 • MICHAILOU E.
 • FILIPPAKIS P.
 • DIOTIS TH.
 • PSARROS M.
 • PILATI D.
2015-2016
 • VARSOS D.
 • PROKOPIOU E.
 • ARCHANIOTIS D.
 • KOUNTOURAS CH.
 • PAPADIMITRIOU IRENE
 • STEFANIDI F.
 • ECONOMOU G.
 • AKRITHAKI CHL.
 • CHRISOHOIDOU M.
 • PRYOR G.
2014-2015
 • BACHA M.
 • KARVELA A.
 • KELESSIDI M.
 • MAROULI Α.
 • MASSOS Κ.
 • MOURSELA Κ.
 • SPYRATOU P.
 • STAVROPOULOU Μ.
 • STUDIO TEAM R. SARELAKOU
2013-2014
 • GROUP EXHIBITION: “LACHESIS”: ANDRIAKENA G.- EFSTATHIOU Μ. – MASTROGIANNAKI V.
 • ZAVITSANOU Α.
 • SARELAKOU R.
 • ANGELIDOU D.
 • TSITOURA NOTA
 • PAPADOULI Α.
 • LATINOPOULOU Α.
 • AKRITHAKI-GEITMAN CH.
 • KOKONAKI Α.
 • ART-ATHINA
2012-2013
 • GROUP EXHIBITION: «NEWS PERSECUTED»
 • CHATZOPOULOS D.
 • VLASSIS Α.
 • ISSAKIDI Α.
 • ROBORA C.
 • GEORGAKOPOULOU V.
 • CHRYSOCHOIDOU Μ.
 • NIKOLOGLOU Ε.
 • THEODORIDIS V.
 • ART-ATHINA
2011-2012
 • PAPADOULI Α.
 • PROKOPIOU Ε.
 • PEKLARI Μ.
 • DODSON L.
 • PANAGIOTOU TH.
 • CHATZIANDREOU Μ.
 • PAPAIOANNOU L.
 • PAPAZOGLOU Α.
 • STAVROULAKI Α.
 • GROUP EXHIBITION: «IN THE NEVERLAND»: KOSTOPOULOU CH.- TRIANTAFYLLIDIS – AFXENTIOU S.- DEMIAN DAME
2010-2011
 • PECHLIVANI Ε.
 • BIRDIMIRI Μ.
 • SKOUROGIANNIS D.
 • ISSAKIDI Α.
 • SINIOSOGLOU Α.
 • MARKAKI L.
 • STAVROPOULOU Μ.
 • LIVITSANOU F.
 • KATSIPANOS TH.
 • THEOFANIDOU Ε.
2009-2010
 • ΖEΤΑ Α.
 • PAPADOULI Α.
 • ZOUROUDIS D.
 • ANGELIDOU D.
 • PAPAZOGLOU Α.
 • KARVELA Α.
 • ALEXAKIS S.
 • LATINOPOULOU Α.
 • TOPA Ε.
 • ALCALAE Α.
 • ART-ATHINA
2008-2009
 • ECONOMOU L.
 • ZAVITSANOU Α.
 • KATSIPANOS TH.
 • PAPALAMPRIDI Μ.
 • PANAGIOTOU TH.
 • ISSAKIDI Α.
 • PROKOPIOU Ε.
 • SIDIROPOULOU Μ.
 • MORAITIS KINDER-GARDEN GROUP EXHIBITION
 • ART-ATHINA
2007-2008
 • MICHAILOU Ε.
 • DODSON L.
 • Α. ISSAKIDI
 • STAVROPOULOU Μ.
 • FILIOU Ι.
 • MATHIOPOULOS CH.
 • KATRAKAZOU Κ.
 • LIVITSANOU F.
 • MARKAKI L.
 • NIKOLAIDI Ν.
2006-2007
 • SINIOSOGLOU Α.
 • PAPADOULI Α.
 • PAPAIOANNOU L.
 • TOXAVIDI Μ.
 • STAVROULAKI Α.
 • CHRISTOULI V.
 • ALEXAKIS S.
 • GEORGEAKAKIS Μ.
 • ORFANOU S.
 • LATINOPOULOU Α.
2005-2006
 • MATHIOPOULOS CH.
 • XONOGLOU D.
 • STAVROPOULOU Μ.
 • ISSAKIDI A.
 • PANAGIOTOU TH.
 • BEIKOU LOUKIA & KYRIS VANGELIS
 • KARVELA Α.
 • SKOUROGIANNIS D.
 • BLIATSOU G.
 • UNFAIR ATHENS & THESSALONIKI
2004-2005
 • KATRAKAZOU Κ.
 • PAPAIOANNOU L.
 • POLITI S.
 • SKOPELITIS S.
 • ΤΟPΑ Ε.
 • ANGELIDOU D.
 • ZOUROUDIS D.
 • KATSIPANOS TH.
 • LIVITSANOU F.
 • ARCO 2004 – MADRID – SPAIN
 • ART-ATHINA
2003-2004
 • MAROUDA Κ.
 • SKALTSAS G.
 • SKOUROGIANNIS D.
 • PAPPA Ν.
 • CHRYSOULI V.
 • ISSARIS Α.
 • STAVROPOULOU Μ.
 • MICHAELOU Ε.
 • TOXAVIDI Μ.
 • ART-ATHINA
2002-2003
 • MATSOUKA E.
 • SKOPELITIS S.
 • STASSINOPOULOU Α.
 • ORFANOU S.
 • ZOUROUDIS D.
 • MICHAS G.
 • ISSAKIDI Α.
 • VARELAS G.
 • CHRYSOFAKI Τ.
 • ART-ATHINA
2001-2002
 • PRIOVOLOU V.
 • POULOPOULOS Τ.
 • GROUP EXHIBITION “LIVRES D’ARTIST”
 • PANAGIOTAKIS S.
 • STAVROPOULOU Μ.
 • POLITI S.
 • ANASTASSOPOULOU V.
 • GIANNETA Α.
 • CHRONI Κ.
 • ART-ATHINA
2000-2001
 • MAROUDA Κ.
 • PEKLARI V.
 • PAPASPYROU Ρ.
 • PANAGIOTOU TH.
 • PAPAIOANNOU L.
 • ZOUROUDIS D.
 • LYRA Ε.
 • GROUP EXHIBITION “ARTIST ZONE LINE”
 • ART-ATHINA
1999-2000
 • MARENGO V.
 • ANASTASSOPOULOU V.
 • VIDALI L.
 • STASSINOPOULOU Α.
 • ANGELIDOU D.
 • KARVELA Α.
 • XONOGLOU D.
 • KANAGKINI Ν.
 • CHRYSOFAKI Τ.
 • ART-ATHINA
1998-1999
 • MAROUDA Κ.
 • SKYLAKOS
 • ZOUROUDIS D.
 • SKOPELITIS S.
 • PAPPA Ν.
 • STAVROPOULOU Μ.
 • ZACHARIOU Κ.
 • ART-ATHINA
1997-1998
 • SKOPELITIS S.
 • GIANNAKOPOULOU Ι.
 • SKYLAKOS
 • DOUZENI Ι.
 • PAPASPYROU Ρ.
 • POLITI ΣP.
 • GERMENIS Τ.
 • TOPA Ε.
 • FREDERIC G.
 • GROUP EXHIBITION “VIDEO ART”
 • ART-ATHINA
1996-1997
 • TSAKIRIS G.
 • APOSTOLAKIS G.
 • ABRAVANEL Ε.
 • PANAGIOTOU TH.
 • GALANIS G.
 • NIKOLAIDI Ν.
 • PAPAILIAKIS Η.
 • MICHAILIDIS Α.
 • ART-ATHINA
1995-1996
 • KIPRIS G.
 • SIATERLI D.
 • ANGELIDOU D.
 • GROUP EXHIBITION BAGAKI – MPAGKOUDI – PAPAILIAKIS
 • «ALMOST SQUARE»
 • ARCHANIOTIS Κ.
 • KOKKALIS Ν.
 • ART-ATHINA
1994-1995
 • STAVROPOULOU Μ.
 • TOPA Ε.
 • POLITI ΣP.
 • WILKINSON J.
 • PAPAIOANNOU L.
 • KALDIS Τ.
 • GALANOU S.
 • KLIRONOMOS Ν.
 • KOSTOPOULOU G.
 • PAPAGEORGIOU Μ.
 • SKYLAKOS
 • MICHALI Α.
 • ART-ATHINA
1993-1994
 • SEVASTAKIS D.
 • SIAMOU Α.
 • ZISIOU Μ.
 • SIATERLI D.
 • PANAGIOTOU TH.
 • MICHAELOU Ε.
 • KAPOKAKI Μ.
 • GERMENIS Τ.
 • PASTRA Ν.
 • MOURELOU Ι.
 • ART-ATHINA
1992-1993
 • ARCHANIOTIS Κ.
 • KALDIS Τ.
 • ORFANOU S.
 • VASSILAKI Μ.
 • SKYLAKOS
 • CHRONI Κ.
 • CHATZIANDREOU Μ.
 • MICHAILIDIS Α.
 • WILKINSON J.
 • CANNING C.
 • ART-ATHINA
1991-1992
 • KARALEKA S.
 • GOURZIS G.
 • GEORGAKOPOULOS D.
 • KONTOS Ν.
 • ORGERET V.
 • TERLIDOU Ι.
 • KARANTOUMANI Μ.
 • LEVENTI Α.
 • PRIOVOLOU V.
 • PASTRA Ν.
 • KLIRONOMOS Ν.
 • KOSTOPOULOU G.
 • CHALKIAS D.
 • GROUP EXHIBITION «WRITING STRATEGIES»
1990-1991
 • ECONOMIDIS Ν.
 • SKLAVOS
 • ZISIOU Μ.
 • VOUTSINAS Μ.
 • MICHAELOU Ε.
 • KIRITSIS Ν.
 • MALTOU MILEN
 • GEORGAKOPOULOS G.
 • SKYLAKOS
 • PANTAZIDOU Μ.
1989-1990
 • AKRITHAKIS Α.
 • PAPPA Ν.
 • GALLERY «DESMOS» – GROUP EXHIBITION
 • VASILIOU D.
 • NTAGKARI Α.
 • ABRAVANEL Ε.
 • NIKOLAIDI Ν.
 • LEVENTI Α.
 • TOPA Ε.
 • GIANNADAKIS Μ.
1988-1989
 • MAKRI Α.
 • AKRIVOS Ν.
 • MICHAELIDOU Α.
 • KLIRONOMOS Ν.
 • SEMITEKOLO G. – ΜΑΖIS D.
 • ΚΑΝΑΚΑΚΙS L.
 • GOURZIS G.
 • VERTSONI Α.
 • KOMIANOU Α.
 • TSIROPOULOU Α.
 • PAPASTERGIOU Μ.
 • MPLIATSOU G.
 • NTAGKARI Α.
1987- 1988
 • FOTEA Μ.
 • THEODOSI Α.
 • SPANOS G.
 • DENKINGER J.
 • PARTHENI CH.
 • LIVANIS S.
 • MARKIDIS CH.
 • GKANOUTA-MYRESIOTOU L.
 • KARAKITSOS G.
 • ZOUNI Ο. – SKYLAKOS
 • ΤΟΥΝΤΑ S.
1986-1987
 • ARFARAS – ΚΟΜΙΑΝΟΥ – PAPAIOANNOU
 • ΙΩΑΝΝΟΥ S.
 • FILIPOU P.
 • TERLIDOU Ι.
 • VLASSIS Α.
 • SALTA Τ.
 • ZISIOU Μ.
 • ENGELMAN P.
 • PAPAIOANNOU L.
 • LIZARDOU P.
1985-1986
 • FOTOPOULOS Μ.
 • TSARAS Κ.
 • LOGOTHETIS G.
 • TSITSIKAS D.
 • PAPAIOANNOU L.
 • SEVASTAKIS D.
 • MICHAELIDOU F.
 • CHATZIDAKIS
 • LEVENTAKOU Μ.
 • MPOURONIKOS C.
 • LOGOTHETIS G.
1984-1985
 • PAPASTERGIOU Μ.
 • PAPADOPOULOU Α.
 • ANDROULIDAKI S.
 • SKYLAKOS
 • ZOUMPOULAKIS P.
 • KOURSARIS S.
 • ZIKAS G.
 • ALLAS – MPOULGOURA – PAPADOPERAKIS – SIDERIS
 • CHRISTINE GRESSIER
1983- 1984
 • GROUP INAUGURATION: DROUGKAS Α., KANAKAKIS L., KARAVOUZIS S., MIGADIS G., MYTARA CH.
 • ALIGIZAKI Κ.
 • VERTZONI Α.
 • D. WIGHT – – BALAKSIAN – MILLINGTON
 • MANTZAVINOS Τ.
 • THEODOSI Α.
 • ALLEN J.
 • ELEFTHAIRIOU L.
 • FRAGKAKI L.
 • THEOFILIS CH.